Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Resultaat voor winstbelasting

Definitie

Het resultaat van een onderneming voor aftrek van winstbelasting.

Extra uitleg

Een onderneming stelt een resultatenrekening of winst- en verliesrekening op om het resultaat te berekenen (als dit aan het begin van het jaar gebeurt, spreken we van een resultatenbegroting). Het resultaat voor winstbelasting is gelijk aan het verschil tussen de opbrengsten en de kosten. Na aftrek van de winstbelasting (inkomstenbelasting voor een eenmanszaak of vof en vennootschapsbelasting voor een bv of nv) blijft het resultaat na winstbelasting over.

Het resultaat kan verder worden opgesplitst in een bedrijfsresultaat en financieringsresultaat (alleen vwo):

  • Bedrijfsresultaat (EBIT): de omzet verminderd met alle kosten (exclusief de interestkosten).
  • Financieringsresultaat: de interestopbrengsten minus de interestkosten.
  • Resultaat voor winstbelasting: de som van het bedrijfsresultaat en het financieringsresultaat.

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus