Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Resultaat voor winstbelasting

Definitie

Het resultaat van een onderneming voor aftrek van winstbelasting.

Extra uitleg

Een onderneming stelt een resultatenrekening of winst- en verliesrekening op om het resultaat te berekenen (als dit aan het begin van het jaar gebeurt, spreken we van een resultatenbegroting). Er zijn vier verschillende begrippen die gebruikt worden bij het berekenen van het resultaat

  • Bedrijfsresultaat: de omzet verminderd met alle kosten (exclusief de interestkosten).
  • Financieringsresultaat: de interestopbrengsten minus interestkosten.
  • Resultaat voor winstbelasting: de som van het bedrijfsresultaat en het financieringsresultaat.
  • Resultaat na winstbelasting: na aftrek van de winstbelasting (inkomstenbelasting voor een eenmanszaak of vof en vennootschapsbelasting voor een bv of nv) blijft het resultaat na winstbelasting over.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus