sluiten

Je maakt gebruik een oude browser.
Daar heb je vast goede redenen voor. Maar Cumulus garandeert geen goede werking binnen deze browser. Wij adviseren Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Loonkosten per product

Definitie

De loonkosten per product kunnen berekend worden met behulp van de loonkosten per werknemer en de arbeidsproductiviteit, waarmee het een belangrijke maatstaf is voor de internationale concurrentiepositie van een land.

Extra uitleg

De loonkosten per product zijn belangrijk voor de internationale concurrentiepositie. Het gaat hierbij niet alleen om de loonkosten van werknemers maar ook om de arbeidsproductiviteit, de hoeveelheid goederen en diensten die zij produceren. De loonkosten per product kunnen als volgt berekend worden:

Rekenvoorbeeld

Van een Europees land zijn voor een bepaald jaar de volgende gegevens bekend:

  • De loonkosten per werknemer zijn gestegen met 5%
  • De arbeidsproductiviteit is gestegen met 3%

Met deze gegevens kunnen we op twee manieren de procentuele verandering van de loonkosten per product berekenen:

  1. Vuistregel (havo): procentuele verandering loonkosten per product = procentuele verandering loonkosten per werknemer - procentuele verandering arbeidsproductiviteit = 5% - 3% = 2%. De loonkosten per product nemen toe met 2%.
  2. Indexcijfers (vwo): indexcijfer loonkosten per product = indexcijfer loonkosten per werknemer / indexcijfer arbeidsproductiviteit = 105 / 103 x 100 = 101,94. De loonkosten per product nemen toe met 1,94%.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Examenbundels

Bestellen