Loonkosten per product

De loonkosten per product zijn een belangrijke factor voor de internationale concurrentiepositie en kunnen worden berekend (vaak met indexcijfers) door de totale loonkosten te delen door de totale productie. Voor één werknemer: de loonkosten per werknemer delen door de arbeidsproductiviteit.

Deel deze pagina

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Bestellen