sluiten

Je maakt gebruik een oude browser.
Daar heb je vast goede redenen voor. Maar Cumulus garandeert geen goede werking binnen deze browser. Wij adviseren Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Loonkosten per product

Definitie

De loonkosten per product zijn gelijk aan de totale loonkosten gedeeld door de totale productie.

Extra uitleg

De loonkosten per product zijn een belangrijke maatstaf voor de internationale concurrentiepositie (ICP) van een land. De loonkosten per product kunnen voor één werknemer berekend worden door het loon per werknemer te delen door de arbeidsproductiviteit

Rekenvoorbeeld

Van een Europees land zijn voor een bepaald jaar de volgende gegevens bekend:

  • De loonkosten per werknemer zijn gestegen met 5%
  • De arbeidsproductiviteit is gestegen met 3%

Met deze gegevens kunnen we op twee manieren de procentuele verandering van de loonkosten per product berekenen:

Met behulp van de vuistregel (havo)

Procentuele verandering loonkosten per product = procentuele verandering loonkosten per werknemer - procentuele verandering arbeidsproductiviteit = 5% - 3% = 2%. De loonkosten per product nemen toe met 2%.

Met behulp van indexcijfers (vwo)

Indexcijfer loonkosten per product = (indexcijfer loonkosten per werknemer / indexcijfer arbeidsproductiviteit) x 100 = (105 / 103) x 100 = 101,94. De loonkosten per product nemen toe met 1,94%.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus