Loonkosten per product

Belangrijke factor voor de internationale concurrentiepositie. Kan worden berekend (vaak met indexcijfers) door de totale loonkosten te delen door de totale productie. Voor één werknemer: de loonkosten per werknemer delen door de arbeidsproductiviteit.

Deel deze pagina

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Bestellen