Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Arbeidsinkomensquote (AIQ)

Definitie

De arbeidsinkomensquote (AIQ) is gelijk aan de verhouding tussen het arbeidsinkomen en het totale inkomen, oftewel: 'welk deel van het totale inkomen is de beloning voor de productiefactor arbeid?’.

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus