Arbeidsinkomensquote (AIQ)

Het loonaandeel in het totale inkomen, oftewel 'welk deel van het nationaal inkomen is de beloning voor de productiefactor arbeid?'

Deel deze pagina

all-guest

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Prijs