Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Eigen risico

Definitie

Het eigen risico is het deel van de schade dat bij verzekeringen voor eigen rekening is.

Extra uitleg

Het instellen van een eigen risico is een manier om moreel wangedrag (moral hazard) bij verzekeren te beperken. 

Bij de zorgverzekering is er een verplicht eigen risico dat bepaald wordt door de overheid. Een verzekerde kan vrijwillig het eigen risico verhogen. Het vrijwillige eigen risico is een oplossing voor asymmetrische informatie: vooral goede risico’s kiezen voor een hoog eigen risico. Er is veel discussie over het eigen risico bij de zorgverzekering:

  • Argument voor het eigen risico: het eigen risico remt de sterk gestegen kosten voor gezondheidszorg door toenemende levensverwachting en innovatie
  • Argument tegen het eigen risico: moreel wangedrag komt bij ziektekosten niet of nauwelijks voor. Mensen veranderen hun gedrag niet ten koste van hun gezondheid. Het eigen risico is daarmee een boete op ziek zijn.

Uitlegvideo

Een uitlegvideo over verzekeren, bonus-malus, moral hazard en eigen risico.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus