Veelgestelde vragen

Beginnen met Cumulus

 • Hoe kan ik zo snel mogelijk met Cumulus beginnen?

  Je kunt direct een demo account aanvragen. We mailen je dan zo snel mogelijk persoonlijke inloggegevens. Je kunt ook een proefexemplaar van een werkboek bestellen. Direct aan de slag in de klas? Plaats dan een bestelling via het Cumulus bestelformulier.

Over Cumulus economie en bedrijfseconomie

 • Wat is Cumulus?

  Cumulus combineert de kracht van digitaal en papier in lesmethodes, toetsmakers en examenbundels voor economie en bedrijfseconomie. Cumulus economie is beschikbaar voor de onderbouw en bovenbouw (havo / vwo). Cumulus bedrijfseconomie is beschikbaar voor de bovenbouw (havo / vwo).
 • Waarom Cumulus?

  De kwaliteit van het onderwijs valt of staat met goede docenten. Een docent kan de leerling uitdagen, verbazen en enthousiasmeren. Het is tijd voor een methode waarbij de docent centraal staat. Lees meer over de visie achter de lesmethodes.
 • Cumulus biedt een slimme combinatie van digitaal en papier. Hoe werkt dat precies?

  Cumulus combineert het beste van digitaal en papier. Digitaal heeft veel voordelen: je profiteert van de continue doorontwikkeling van inhoud en platform, je kunt eenvoudig alle inhoud bewerken en delen, jij en jouw leerlingen hebben thuis en op school toegang via alle apparaten. Maar...er moet ook op papier gewerkt worden, zeker bij grote, complexe opgaven. Cumulus biedt daarom voor elk leerjaar een werkboek. Naast de opgaven is er in het werkboek per onderwerp een samenvatting opgenomen van de theorie, inclusief rekenvoorbeelden en stappenplannen. Hiermee hebben de leerlingen per leerjaar een werkboek inclusief samenvatting van alle theorie. Cumulus biedt de leerling - naast het werkboek - op cumulus.co extra structuur en houvast met voor elk onderwerp een ‘stappenplan’ met de volgende onderdelen: leerdoelen, samenvatting van de theorie, begrippen, uitlegvideo’s en opgaven. Lees verder op de Lesmethode pagina’s.
 • Hoe zijn Cumulus economie en bedrijfseconomie opgebouwd voor de bovenbouw?

  Cumulus economie en bedrijfseconomie voor de bovenbouw bestaan beide uit meer dan 150 lessen waarin de theorie is verrijkt met eenvoudige voorbeelden, actualiteit, statistieken, kort en langer beeldmateriaal, experimenten, alternatieve werkvormen en heel veel opgaven. Meer informatie over Cumulus economie en Cumulus bedrijfseconomie.
 • Hoe is Cumulus economie opgebouwd voor de onderbouw?

  Cumulus economie biedt voor de onderbouw havo/vwo een lesmethode die bestaat uit meer dan 60 lessen waarin de economische theorie is verrijkt met eenvoudige voorbeelden, actualiteit, statistieken, kort en langer beeldmateriaal, alternatieve werkvormen en opgaven. Meer informatie over Cumulus economie onderbouw.
 • Wat zijn de Cumulus toetsmakers?

  Met de Cumulus toetsmakers kun je eenvoudig toetsen en schoolexamens samenstellen, opslaan, downloaden en aanpassen. De toetsopgaven zijn extra beveiligd en alleen beschikbaar voor docenten met een betaalde account. De Cumulus toetsmaker is een waardevol instrument voor elke sectie en kan eenvoudig bij elke bestaande lesmethode gebruikt worden. Voor een vaste prijs per schooljaar kan de hele sectie onbeperkt gebruik maken van de toetsmakers. Meer informatie over de Cumulus toetsmakers.

Over het team

 • Wie zit er achter Cumulus?

  Dit staat beschreven op de “Over Cumulus” pagina.

Over de prijs en betaling

 • Wat kost Cumulus?

  Dit staat beschreven op de “Prijzen” pagina.
 • Waarom is Cumulus zo goedkoop?

  Je kunt beter vragen: waarom zijn de andere schoolboeken en lesmethodes zo duur? Wij schreven hier eerder een post over op ons blog. Cumulus wil docenten de ruimte geven om zelf een zo compleet mogelijke set leermiddelen te selecteren. Door de prijs zo laag mogelijk te houden ontstaat er ruimte om bijvoorbeeld een aanvullende examenbundel te bestellen.
 • Geldt er een minimumafname?

  Ja. Omdat Cumulus alle inhoud vrijgeeft voor gebruik binnen de school, hanteren we voor de lesmethodes een minimumafname van 60 leerlinglicenties. Voor onze examenbundel Supersamengevat hanteren wij een minimaal aantal van 30 stuks. Na een eerste bestelling kunnen natuurlijk altijd individuele exemplaren nabesteld worden.

Werken met Cumulus

 • Is er een handleiding beschikbaar bij het digitale platform?

  Cumulus biedt op "Werken met Cumulus" een toelichting bij de belangrijkste mogelijkheden. 
 • Heb ik voor Cumulus tablets of laptops nodig in de klas?

  Cumulus wordt 'responsive' gebouwd. Dit houdt in dat in principe elk apparaat (desktop, laptop, tablet, smartphone) de inhoud goed kan weergeven. Voor het gebruik in de klas raden we aan een beamer of smartboard te gebruiken. Wij zijn geen voorstander van structureel gebruik van tablets / smartphones door leerlingen in de les. Voor de inzet van Test jezelf is het echter wel een voorwaarde dat leerlingen over een apparaat kunnen beschikken waarmee ze op Cumulus.co kunnen inloggen.
Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus