Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Maximumprijs

Definitie

De maximumprijs is de maximale prijs die voor goederen of diensten mag worden betaald.

Extra uitleg

Als de marktprijs te hoog is, kan de overheid maximumprijzen instellen ter bescherming van de koopkracht van de consument. Voorbeelden van markten waar de overheid maximumprijzen instelt, zijn de markt van sociale huurwoningen en de markt van medicijnen. De overheid kan hiertoe besluiten als het product noodzakelijk is en toegankelijk moet zijn voor iedereen.

Naast een maximumprijs, kan de overheid ook een minimumprijs instellen:

Wat gebeurt er door het instellen van een maximumprijs?

  • Door de lagere prijs, willen consumenten meer kopen en producenten minder produceren. Er ontstaat een vraagoverschot.
  • Het vraagoverschot kan leiden tot bijvoorbeeld wachtlijsten (het beschikbare aanbod moet namelijk op één of andere manier verdeeld worden).

Door het instellen van een maximumprijs, verandert het consumenten- en producentensurplus. Het surplus na overheidsingrijpen ziet er als volgt uit:

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus