Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Constante schaalopbrengsten

Definitie

Als dezelfde procentuele toename van de productiefactoren arbeid (L) en kapitaal (K) tot een evenredige stijging van de potentiële productie (Y*) leidt, spreken we van constante schaalopbrengsten.

Extra uitleg

Om het verband tussen de productiecapaciteit (output) en de inzet van productiefactoren (input) te beschrijven, gebruiken economen de productiefunctie. De productiefunctie geeft het verband weer tussen enerzijds de productiecapaciteit (Y*) en anderzijds de beschikbare hoeveelheid kapitaal (K), de beschikbare hoeveelheid arbeid (L) en de totale factorproductiviteit (A). De meest eenvoudige productiefuncties hebben de volgende vorm:

In bovenstaande productiefuncties groeit de productiecapaciteit evenredig met een groei van de hoeveelheid arbeid of kapitaal en een toename van de productiviteit. 10% meer arbeid betekent een 10% grotere productiecapaciteit. Dat klinkt logisch maar is niet heel realistisch. 

In de praktijk maken we onderscheid tussen constante schaalopbrengsten en afnemende meeropbrengsten:

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus