Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Pareto efficiënt

Definitie

Als de som van het consumentensurplus en producentensurplus maximaal is, spreken economen van een Pareto efficiënte uitkomst. Het is dan niet mogelijk om iemand beter af te laten zijn, zonder dat een ander slechter af is.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus