Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Kostprijs (GTK)

Definitie

De kostprijs (GTK) is gelijk aan de totale kosten per product.

Extra uitleg

De kostprijs (gemiddelde totale kosten of GTK) is gelijk aan de som van de gemiddelde variabele kosten (GVK) en de gemiddelde constante kosten (GCK) en kan ook worden berekend door de totale kosten (TK) te delen door de afzet (q).

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus