Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Loonruimte

Definitie

De loonruimte is het percentage waarmee de lonen maximaal kunnen stijgen als gevolg van de inflatie en de stijging van de (reële) arbeidsproductiviteit.

Extra uitleg

In Nederland wordt vaak gepleit voor loonmatiging om onze internationale concurrentiepositie (ICP) te verbeteren. Bij loonmatiging stijgen de lonen minder dan de arbeidsproductiviteit waardoor de loonkosten per product dalen.

De loonruimte is het percentage waarmee de lonen maximaal kunnen stijgen als gevolg van

  • De inflatie (CPI): hogere prijzen leiden tot een hogere omzet en winst bij bedrijven en dus meer ruimte om de lonen te verhogen.
  • De stijging van de (reële) arbeidsproductiviteit: door een hogere gemiddelde productie per werknemer dalen de kosten per product en is een loonstijging mogelijk.

Als de loonstijging gelijk is aan de loonruimte, blijft het winstaandeel van de onderneming gelijk.

Je kunt de loonruimte als volgt berekenen:

We kunnen twee situaties onderscheiden:

1. De loonstijging is gelijk aan de loonruimte: het deel van het totale inkomen dat naar arbeid gaat (de arbeidsinkomensquote of AIQ) en het winstaandeel in de productie blijven gelijk. De loonkosten per product (en dus de internationale concurrentiepositie) blijven gelijk.
2. De loonstijging is kleiner dan de loonruimte: het deel van het totale inkomen dat naar arbeid gaat (AIQ) daalt en het winstaandeel in de productie stijgt. De loonkosten per product dalen en de ICP verbetert.

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus