Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Brutoloon

Definitie

Het brutoloon is het loon dat een werknemer verdient.

Extra uitleg

Het loon dat de werknemer verdient, noemen we het brutoloon. Het nettoloon is het bedrag dat de werknemer op zijn bankrekening ontvangt. Om het nettoloon te berekenen, moet je het brutoloon verminderen met:

  • Loonheffing: bestaande uit loonbelasting en premies volksverzekeringen. Premies volksverzekeringen zijn afdrachten voor de sociale verzekeringen die alle Nederlanders ('het volk') verzekeren tegen bijvoorbeeld ouderdom (AOW).
  • Pensioenpremies (werknemersdeel): elke maand wordt pensioenpremie ingehouden van het brutoloon. Aan het eind van je carrière krijg je een maandelijkse uitkering.

Bovenop het brutoloon, betaalt de werkgever nog meer premie voor de werknemer:

  • Premies werknemersverzekeringen: afdrachten voor de sociale verzekeringen die mensen in loondienst verzekeren tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
  • Pensioenpremies (werkgeversdeel): de werkgever betaalt bovenop het werknemersdeel ook nog pensioenpremie voor de werknemer.

Rekenvoorbeeld

Het brutoloon kan berekend worden door de loonkosten te verminderen met de premies werknemersverzekeringen en het werkgeversdeel van de pensioenpremies. In een getallenvoorbeeld ziet dat er als volgt uit:

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus