Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Binnenlands inkomen

Definitie

Het binnenlands inkomen is gelijk aan de som van de primaire inkomens (loon, rente, huur, pacht en winst) in een land in een jaar.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus