Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Economische scholen en het IS-MB-GA model

Definitie

Er zijn veel verschillende stromingen binnen de economie die proberen te verklaren hoe de economie werkt. De opvattingen van deze zogenaamde economische scholen kunnen elkaar overlappen en ook tegenspreken. Verschillende economische scholen kijken verschillend naar conjunctuurpolitiek en dus ook naar het IS-MB-GA model. Deze verschillen ontstaan door verschillen van opvatting over de aannames in het model. In het bijzonder aannames met betrekking tot de GA-curve en de IS-curve.

Extra uitleg

De GA-curve

Het onderscheid tussen klassieke economen (of ook wel: neo- en nieuwklassieken) enerzijds en Keynesianen en monetaristen anderzijds heeft alles te maken met de helling van de GA-curve. Bij klassieke economen is de GA-curve verticaal. Prijzen en lonen reageren onmiddellijk op veranderingen in het inkomen, er is sprake van perfecte loon-en prijsflexibiliteit. Het gevolg is dat iedere vraagimpuls tot een hogere inflatie leidt, maar niet tot een hoger inkomen. Monetair beleid en begrotingsbeleid zijn dan niet effectief. Bij zowel Keynesianen als monetaristen is de GA-curve niet verticaal waardoor op de korte termijn het inkomen kan afwijken van de potentiële productie. Monetair en begrotingsbeleid zijn effectief: bij onderbesteding leidt het stimuleren van de vraag tot een hoger inkomen. 

Samengevat:

De IS-curve

Keynesianen en monetaristen denken dus hetzelfde over de helling van de GA-curve. Zij verschillen echter van mening over de kracht van het begrotingsbeleid en het monetaire beleid. Je kunt de opvatting van Keynesianen en monetaristen over de IS-curve als volgt samenvatten: 

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus