Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Werknemerswig

Definitie

De werknemerswig is het verschil tussen het brutoloon en nettoloon.

Extra uitleg

Het verschil tussen de loonkosten voor de werkgever en het nettoloon dat de werknemer ontvangt heet de wig. De wig bestaat uit de werkgeverswig en de werknemerswig:

  • Werkgeverswig: de werkgeverswig is gelijk aan de som van de premies werknemersverzekeringen en het werkgeversdeel van de pensioenpremies.
  • Werknemerswig: de werknemerswig is gelijk aan de som van de loonheffing en het werknemersdeel van de pensioenpremies.

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus