Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Protectie van de handel

Definitie

Protectie van de handel is het beschermen van binnenlandse bedrijven tegen buitenlandse concurrentie door middel van bijvoorbeeld invoerrechten, exportsubsidies of kwaliteitseisen voor geïmporteerde producten.

Extra uitleg

Naast economische samenwerking is er tussen landen ook vaak van sprake van protectie. Volgens de econoom Ha-Joon Chang zijn “succesvolle handelslanden en zeker ook China en de VS allemaal begonnen met protectie.” Eerst de jonge, nieuwe industrie beschermen tegen de boze buitenwereld, daarna handelsbarrières opheffen.

Landen proberen hun binnenlandse bedrijven te beschermen tegen de concurrentie uit het buitenland. Een aantal veelgebruikte argumenten voor protectie:

  • Beschermen van werkgelegenheid tegen lagelonenlanden of dumping. Er is sprake van dumping als bedrijven uit het ene land producten tegen kunstmatig lage prijzen in het andere land verkopen ('dumpen'). Bijvoorbeeld doordat overheden exportsubsidies aan hun bedrijven geven of omdat bedrijven te maken hebben met aanbodoverschotten.
  • Beschermen van strategische sectoren. Een strategische sector is een sector die heel belangrijk is voor de gehele economie van een land. Denk bijvoorbeeld aan telecom en energie.
  • Beschermen van infant industry: nieuwe industrie kan in de beginfase niet concurreren met gevestigde partijen uit het buitenland (dilemma: wanneer wel?)

Er zijn verschillende manieren waarop een land werkgelegenheid, strategische sectoren en infant industry kan beschermen: tarifaire protectie en non-tarifaire protectie.

Protectionisme kan leiden tot:

  • Hogere prijzen door invoerrechten en minder aanbod,
  • Minder keuze (minder aanbod uit het buitenland),
  • Handelsoorlog: een land kiest voor protectionistische maatregelen, het buitenland reageert met soortgelijke maatregelen.

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus