Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Marketingmix (4 P's)

Definitie

De marketingmix is een combinatie van marketinginstrumenten die een onderneming kan gebruiken om haar marketingstrategie te realiseren. De traditionele marktingmix bestaat uit 4 P's: product, prijs, plaats en promotie.

Extra uitleg

Een onderneming gebruikt de vier P's van de marketingmix om haar marketingstrategie te bepalen. Marktonderzoek speelt daarbij een belangrijke rol. De uitwerking van elke P is afhankelijk van de doelstellingen, de markt, de doelgroep en concurrenten van de onderneming.  

Product

Het productbeleid bestaat uit twee onderdelen:

  • Het fysieke product: afmetingen, functie, verpakking, merknaam (woord en beeld), service en garantie
  • De klantwaardepropositie: naast fysieke kenmerken kan een onderneming kijken naar alle waarde of voordelen voor de consument (emotioneel, functioneel, economisch).

Prijs

Voordat een onderneming een prijs kan bepalen voor een product of dienst, moet er eerst worden nagedacht over het verdienmodel. Het verdienmodel is de manier waarop een onderneming geld verdient met een product of dienst. Vervolgens zijn er drie uitgangspunten voor het bepalen van de prijs: de kosten van een product, de concurrentie en de vraag naar een product. 

Als een onderneming uitgaat van de betalingsbereidheid van de klant, zijn er verschillende prijsstrategieën, zoals bijvoorbeeld:

  • Afroompolitiek: voor een nieuw product eerst een hoge prijs vragen en die vervolgens stapsgewijs verlagen.
  • Penetratiepolitiek: voor een nieuw product een hele lage prijs vragen zodat meteen een groot marktaandeel wordt verworven.

Plaats

Bij het plaatsbeleid zijn er twee belangrijke onderdelen:

  • Locatie: een fysieke winkel of online verkoop
  • Directe of indirecte distributie: bij directe distributie gaat het product  direct van de producent naar de consument. Bij indirecte distributie gaat het product  via een tussenschakel van producent naar consument, bijvoorbeeld via de groothandel of detailhandel

Promotie

Het promotiebeleid draait om de volgende vraag: hoe bereikt een onderneming en communiceert een onderneming met de doelgroep? Er zijn twee belangrijke vormen van promotie:

  • Reclame: een vorm van indirecte communicatie met als doel producten of diensten verkopen, bijvoorbeeld via kranten, tijdschriften, radio, tv en internet.
  • Direct marketing: een vorm van communicatie waarbij er is sprake van één-op-één contact met klanten, bijvoorbeeld persoonlijke verkoop, via telefoon (telemarketing), post, e-mail of internet

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus