Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Evenwichtsprijs

Definitie

De evenwichtsprijs is de prijs waarbij de vraag naar een product precies gelijk is aan het aanbod van een product.

Extra uitleg

Economen maken gebruik van een model om de vraag naar en het aanbod van een product weer te geven. De collectieve vraaglijn geeft het verband weer tussen de prijs en de gevraagde hoeveelheid. De collectieve aanbodlijn geeft het verband weer tussen de prijs en de aangeboden hoeveelheid. In het punt waar de twee lijnen elkaar snijden, komen vraag en aanbod samen. Er is dan geen overschot of tekort op de markt. We spreken van een marktevenwicht. Door het “spel” van vraag en aanbod komt er een evenwicht tot stand met een evenwichtsprijs en een evenwichtshoeveelheid.

Je kunt het marktevenwicht weergeven in een grafiek maar ook berekenen met behulp van de vraag- en aanbodfuncties.

Het marktevenwicht in een grafiek

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus