Percentiel

1%-groep. Als een reeks getallen wordt opgedeeld in honderd gelijke stukken, is er sprake van een opdeling in percentielen.

Deel deze pagina

Cumulus, digitale lesmethodes waarbij de docent centraal staat.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Prijs