Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Marktfalen

Definitie

Er is sprake van marktfalen als er zich situaties voordoen waarbij de markt zijn werk niet goed doet, bijvoorbeeld als de prijs en de hoeveelheid in het marktevenwicht niet het (maatschappelijk) gewenste resultaat opleveren.

Extra uitleg

Wanneer is er sprake van marktfalen?

  • Als er negatieve of positieve externe effecten optreden
  • Als bij de productie of consumptie van goederen en dienst geen rekening wordt gehouden met de welvaart van toekomstige generaties
  • Als producten niet, onvoldoende of te veel worden geproduceerd dan gewenst is
  • Als de marktprijs hoger of lager dan maatschappelijke gewenst is
  • Als er sprake is van misbruik van marktmacht 

De overheid kan in het geval van marktfalen op verschillende manieren ingrijpen: 

  • Minimum- en maximumprijzen
  • Belastingen en subsidies
  • Andere manieren: bijvoorbeeld door protectie van de handel (door het instellen van invoerrechten) of door het instellen van productiequota (producenten worden verplicht om hun productie te verminderen).

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus