Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Harberger driehoek (deadweight loss)

Definitie

De Harberger driehoek (deadweight loss) is het surplus dat verloren gaat door overheidsingrijpen.

Extra uitleg

Door overheidsingrijpen op een markt (bijvoorbeeld met behulp van minimumprijzen, maximumprijzen, belastingen of subsidies) kan er surplus verloren gaan.

Voorbeeld: door het heffen van een belasting, verandert het consumenten- en producentensurplus. Er ontstaat een Harberger driehoek of deadweight loss. Het surplus na overheidsingrijpen ziet er als volgt uit:

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus