Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Positieve externe effecten

Definitie

Positieve externe effecten zijn positieve gevolgen van productie of consumptie voor de welvaart van anderen zonder dat daarvoor wordt betaald.

Extra uitleg

Een voorbeeld van positieve externe effecten bij het plaatsen van zonnepanelen:

  • Positief: er is sprake van een toename van de welvaart doordat het milieu verbetert en klimaatverandering wordt tegengegaan door minder gebruik van fossiele brandstoffen
  • Extern: de maatschappelijke opbrengsten van het effect zijn niet in de prijs van de zonnepanelen verwerkt

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus