Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Primair inkomen

Definitie

Primair inkomen is inkomen waarvoor een tegenprestatie wordt geleverd (loon, rente, huur, pacht en winst).

Extra uitleg

Om te kunnen consumeren, heb je inkomen nodig. Economen maken onderscheid tussen primaire inkomens en overdrachtsinkomens. Primaire inkomens zijn inkomens waarvoor een tegenprestatie moet worden geleverd (‘je moet er iets voor doen’). Je kunt de primaire inkomens verdelen in:

  • Inkomen uit arbeid: als je werkt (arbeid levert), krijg je loon.
  • Inkomen uit vermogen: je kunt ook een inkomen verdienen zonder te werken: mensen met spaargeld ontvangen rente van de bank, beleggers die huizen of ander vastgoed bezitten, ontvangen huur (bij grond noemen we dit pacht), eigenaren van een bedrijf hebben recht op de winst (aandeelhouders krijgen een deel van de winst, dividend).

 Er zijn ook inkomens waarvoor geen tegenprestatie wordt geleverd (‘je hoeft er niets voor te doen’). Dat noemen we overdrachtsinkomens. De belangrijkste voorbeelden zijn uitkeringen van de sociale verzekeringen (zoals uitkeringen bij ziekte, ontslag of arbeidsongeschiktheid en de Algemene Ouderdomswet (AOW)) en toeslagen. Een toeslag van de belastingdienst is een tegemoetkoming in de kosten voor huur, zorg of kinderopvang. Gezinnen die bijvoorbeeld een huurtoeslag ontvangen, krijgen een deel van de maandelijkse huur terug van de belastingdienst.

Je kunt de twee soorten inkomen dus als volgt samenvatten:

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus