sluiten

Je maakt gebruik een oude browser.
Daar heb je vast goede redenen voor. Maar Cumulus garandeert geen goede werking binnen deze browser. Wij adviseren Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Bonus-malussysteem

Definitie

Het bonus-malussysteem wordt gebruikt door autoverzekeraars waarbij schadevrije bestuurders beloond worden met een lagere premie (bonus) en schaderijdende bestuurders gestraft worden met een hogere premie (malus).

Extra uitleg

Bij het bonus-malussysteem zijn de volgende begrippen van belang:

  • Bonus: als je een heel jaar geen schades claimt, krijg je het jaar daarna extra korting (bonus).
  • Malus: als je één of meerdere keren in een jaar schade claimt, krijg je minder korting of meer opslag op de basispremie
  • Bonus-malusladder: een tabel die per trede de huidige korting op de premie laat zien en de toekomstige trede toont indien een verzekerde wel of geen claims indient (zie getallenvoorbeeld)
  • Moral hazard: is de verandering van gedrag die ontstaat als mensen niet direct risico lopen omdat zij een verzekering hebben afgesloten. Het bonus-malussysteem is een oplossing voor dit probleem.

Rekenvoorbeeld

Sam heeft een autoverzekering en al een aantal jaar geen schade geclaimd. Dit jaar krijgt zij in trede 5 een korting van 40% op de basispremie van € 80,- en betaalt zij dus 0,60 x 80 = € 48,-. Er zijn twee scenario's mogelijk:

  • Geen schade claimen: Sam rijdt schadevrij en claimt geen schade. Het gevolg is dat zij volgend jaar naar trede 6 gaat en 50% korting op haar basispremie krijgt.
  • Wel schade claimen: Sam krijgt een ongeluk en claimt schade. Het gevolg van de claim is dat zij teruggezet wordt naar trede 1 en volgend jaar geen korting meer krijgt op haar basispremie.
  • Conclusie: door het bonus-malussysteem zal moral hazard verminderen omdat het loont om geen schade te claimen (en korting op de basispremie te ontvangen).

Uitlegvideo

Een uitlegvideo over het bonus-malussysteem en het eigen risico.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus