Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Bonus-malussysteem

Definitie

Een bonus-malussysteem is een systeem dat wordt gebruikt door autoverzekeraars waarbij verzekerden zonder schade worden beloond met een lagere premie (bonus) en verzekerden met schade worden gestraft met een hogere premie (malus).

Extra uitleg

Bij een autoverzekering is een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) verplicht om averechtse selectie te voorkomen en mensen te behoeden voor een grote schadelast. Om moreel wangedrag te voorkomen, werkt de autoverzekering vaak met een bonus-malussysteem.

Als een verzekerde in een jaar geen schade claimt, krijgt de verzekerde het jaar daarna een (extra) korting op de basispremie (bonus). Als een verzekerde in een jaar wel schade claimt, krijgt de verzekerde het jaar daarna minder korting of zelfs een opslag op de basispremie (malus). De bonus-malusladder is een tabel die per trede de korting op de premie laat zien en de toekomstige trede toont als een verzekerde wel of geen schade claimt.

Rekenvoorbeeld

In onderstaande rekenvoorbeeld, wordt uitgelegd wat er gebeurt met de basispremie van Sam als zij wel of geen schade claimt:

Uitlegvideo

Een uitlegvideo over het bonus-malussysteem en het eigen risico.

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus