Over Cumulus

Samenwerken aan beter onderwijs

Met een boek heeft een docent nog geen lessen. Waarom maken alle docenten economie en bedrijfseconomie hun eigen lessen? En waarom wisselen ze hun kennis van bepaalde onderwerpen en tips bij het lesgeven niet vaker uit? Met deze twee vragen in het achterhoofd startte het Cumulus team in 2015 met de ontwikkeling van een gloednieuwe lesmethode. Voor docenten en door docenten.

Naast de lesmethode, toetsmaker en examenbundel ontwikkelde Cumulus een eigen distributieconcept waardoor we als onafhankelijke uitgever vrij van de grote distributeurs boeken aan scholen leveren, tegen een veel scherpere prijs.

Vanaf de start willen wij een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs leveren. Wij geloven in een toekomst waarin docenten vrij zijn om (digitaal) lesmateriaal naar eigen inzicht te gebruiken en aan te passen. Lesmateriaal dat de actualiteit volgt en continu in ontwikkeling is, mede door de inbreng van de docenten die er dagelijks mee werken.

Cumulus wordt inmiddels op 200+ scholen in Nederland (en op Aruba) gebruikt.

In de klas en thuis

Cumulus docent en leerling collage

Na de lancering van een nieuwe lesmethode (bedrijfs)economie volgde al snel de Toetsmaker, waarmee de docent eenvoudig toetsen kan samenstellen. Daarna volgden de examenbundel en de leerlingomgeving met Test jezelf en de Begrippentrainer. Hiermee kunnen leerlingen zelfstandiger oefenen met de inhoud, tijdens de les én thuis.

“Heerlijk, een uitgever die praktisch door de ogen van de docent kijkt. Bedankt!”

Clarike Dijkstra

docent economie

Team

Cumulus team die met boeken aan het zeulen zijn

Cumulus is opgericht door een docent, een ontwerper en een programmeur. Inhoudelijke, technische en functionele productontwikkeling, allemaal vanaf de start onder één dak. Het Cumulus team werkt samen met een groeiende redactie van docenten bij het samenbrengen van vakinhoud en didactiek met vorm en interactie.

Feedback en discussie

Cumulus docentenmiddag, met docenten aan tafel

Een lesmethode is nooit af. De actualiteit haalt voorbeelden in, de syllabus wordt aangepast, docenten bedenken mooie, nieuwe lesideeën. Docenten kunnen via het platform feedback geven op al het lesmateriaal. Elke week verschijnen er updates van het lesmateriaal, elk jaar verschijnt er een nieuwe druk van alle boeken en stap-voor-stap ontwikkelen we nieuwe producten die docenten en leerlingen helpen.

Via ons blog en sociale media ( ) houden we docenten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Netwerk

Cumulus is volop in ontwikkeling. Wij werken hard om Cumulus als een co-creatie platform te laten functioneren waarbij de gebruikers, een netwerk van docenten, actief een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze lesmethodes, toetsmakers en examenbundels. Scholen die met Cumulus werken, vind je verspreid over heel Nederland.

Tijdlijn

8/2024

Scholen starten met nieuwe programma bedrijfseconomie vwo

1/2024

Nieuwe programma bedrijfseconomie vwo (2027) compleet

8/2023

Scholen starten met nieuwe programma bedrijfseconomie havo

6/2023

Lancering Begrippentrainer

2/2023

Nieuwe examenprogramma bedrijfseconomie havo gereed

1/2023

Test jezelf inhoud compleet voor alle vakken

9/2022

Lancering 'Test jezelf'

8/2021

Scholen starten met nieuwe programma economie havo

2/2021

Cumulus supersamengevat beschikbaar

1/2021

Vierde klas programma economie havo gereed

8/2020

Scholen starten met nieuwe programma economie vwo

1/2020

Vierde en vijfde klas nieuwe examenprogramma economie vwo gereed

8/2019

Lancering nieuwe leerlingomgeving (inclusief leerdoelen)

1/2019

Complete programma bedrijfseconomie gereed

8/2018

Scholen starten met Cumulus bedrijfseconomie

6/2018

Eerste Cumulus docentenmiddag

1/2018

Lancering Cumulus toetsmaker bedrijfseconomie

12/2017

Vierde klas programma bedrijfseconomie gereed

6/2017

Lancering bedrijfseconomie: eerste 40 lessen beschikbaar

3/2017

Lancering Cumulus samenvattingen

1/2017

Lancering economie onderbouw

9/2016

Start ontwikkeling bedrijfseconomie

8/2016

15 scholen starten het nieuwe schooljaar met Cumulus

6/2016

Lancering Cumulus toetsmaker economie

1/2016

Start Cumulus lesmethode economie

8/2015

Start testfase Cumulus economie

3/2015

Publicatie Artikel Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs (TEO), meer dan 30 scholen melden zich aan (maart 2015)

2015

Cumulus wordt opgericht

2010

Start ontwikkeling digitaal lesmateriaal economie

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

200+ scholen werken al met cumulus

Gratis Demo   Direct Bestellen
Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus