Samenwerken aan beter economie onderwijs

Cumulus is een digitale lesmethode waarbij de docent centraal staat. Wij geloven in een toekomst waarin docenten vrij zijn om (digitaal) lesmateriaal naar eigen inzicht te gebruiken en aan te passen. Lesmateriaal dat de actualiteit volgt en continu in ontwikkeling is, mede door de inbreng van docenten.

Visie

Een digitale lesmethode biedt vergaande mogelijkheden om kennis over te dragen. Maar ideologie en technologie met de zelfstandige leerling als uitgangspunt gaan voorbij aan de essentiële rol van de docent. Het is tijd voor een methode waarbij de docent centraal staat.

Lees meer over onze visie

Team

Het Cumulus kernteam bestaat uit een redactie van docenten, interactief ontwerper en programmeur. Zij werken hard aan het samenbrengen van actualiteit, vakinhoud en didactiek met vorm en interactie. Daarbij worden zij ondersteund door een redactie van docenten en een raad van advies.

Netwerk

Cumulus is volop in ontwikkeling. In de eerste fase richten wij ons op het realiseren van een complete, examenwaardige lesmethodes economie & bedrijfseconomie. Hierbij maken wij gebruik van de voordelen van digitaal om vakinhoud te publiceren en actualiseren.

Wij werken hard om Cumulus als een co-creatie platform te laten functioneren waarbij de gebruikers, een netwerk van docenten, actief een bijdrage leveren aan de kwaliteit. Scholen die met Cumulus werken, vind je verspreid over heel Nederland en op Aruba en Sint-Maarten.

Tijdlijn

2010

Start creatie digitaal lesmateriaal economie

2015

Cumulus wordt opgericht

3/2015

Publicatie Artikel in Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs (TEO), meer dan 30 scholen melden zich aan (maart 2015)

8/2015

Start testfase cumulus economie

1/2016

Start cumulus digitale lesmethode economie

6/2016

Lancering Cumulus Toetsmaker

8/2016

15 Scholen starten het nieuwe schooljaar met cumulus

9/2016

START ONTWIKKELING BEDRIJFSECONOMIE

1/2017

LANCERING ECONOMIE ONDERBOUW

3/2017

Lancering cumulus supersamengevat

6/2017

Lancering eerste thema bedrijfseconomie

2017

Volledige Lancering Cumulus bedrijfseconomie

2017

Lancering Cumulus Examentraining

Blog

Vanaf de start schrijven wij over onze overwegingen bij de ontwikkeling van Cumulus. De reacties van Cumulus docenten van het eerste uur - en natuurlijk die daarna evenzeer - helpen ons enorm bij het concreet maken van onze ideeën.

Discussieer mee op http://blog.cumulus.co

Pers

Dit zijn de officiële Cumulus persmaterialen die gebruikt mogen worden voor web of print publicaties. Meer info? Stuur een e-mail naar info@cumulus.co

Logo’s en huisstijl

Beeld en illustraties

3412 leerlingen verspreid over 24 scholen werken
inmiddels met Cumulus

Ook starten met Cumulus?

Gratis Demo
Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Prijs