Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Totale kosten (TK)

Definitie

De totale kosten (TK) zijn alle kosten van een onderneming in een bepaalde periode. De totale kosten zijn gelijk aan de som van de totale variabele kosten (TVK) en de totale constante kosten (TCK).

Extra uitleg

De totale winst van een onderneming is gelijk aan het verschil tussen de totale opbrengst (P x q) en de totale kosten. De totale kosten kunnen worden berekend als:

  • De totale variabele kosten (TVK) plus de totale constante kosten (TCK)
  • De variabele kosten per product vermenigvuldigd met de afzet (q) plus de totale constante kosten (TCK)

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus