Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Zelfstandige zonder personeel (zzp'er)

Definitie

Een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) is een zelfstandig ondernemer die geen personeel in dienst heeft en zichzelf als het ware verhuurt aan een opdrachtgever.

Extra uitleg

Een zzp’er heeft geen arbeidsovereenkomst maar sluit een overeenkomst van opdracht met een opdrachtgever.

Er zijn zzp’ers ("de ondernemers") die heel tevreden zijn met hun bestaan als zzp'er. Zij benadrukken vooral de positieve kanten: vrijheid en flexibiliteit (tijd en inhoud), kans op een relatief hoog loon, trots en zingeving, afwisseling. Tegelijkertijd is er een grote groep "gedwongen zzp’ers". Zij voelen zich geen ondernemer en benadrukken de negatieve kanten van het zzp-bestaan:

  • Het arbeidsrecht is niet van toepassing, bijvoorbeeld geen ontslagrecht, geen vast salaris.
  • De zzp’er heeft geen werknemersverzekeringen (ontslag, arbeidsongeschiktheid, ziekte).
  • De zzp’er spaart niet automatisch voor een aanvullend pensioen (zoals werknemers in loondienst), krijgt geen vakantiegeld en krijgt geen loon doorbetaald bij ziekte.

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus