Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Prijsverlagende subsidie

Definitie

Een prijsverlagende subsidie is een subsidie (zoals bijvoorbeeld voor elektrische auto’s en zonnepanelen) die de kostprijs van goederen of diensten verlaagt.

Extra uitleg

De overheid kan prijsverlagende subsidies introduceren om het gebruik van bepaalde goederen te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan subsidies voor elektrische auto’s en zonnepanelen. Een prijsverlagende subsidie wordt vaak geïntroduceerd in het geval van positieve externe effecten (positieve gevolgen van productie of consumptie voor de welvaart van anderen zonder dat anderen hiervoor een vergoeding betalen).

Door het introduceren van een subsidie, verandert het consumenten- en producentensurplus. Het surplus na overheidsingrijpen ziet er als volgt uit:

Let op: in bovenstaande voorbeeld gaan we ervan uit dat de subsidie wordt ontvangen door de producent. De producent past zijn gedrag aan, de collectieve aanbodlijn verschuift naar rechts (bij elke prijs wordt er meer aangeboden dan in de uitgangssituatie).

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus