Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

GA-curve

Definitie

De GA-curve is een curve uit het IS-MB-GA model die de relatie weergeeft tussen het macro-economische aanbod en de inflatie op korte termijn.

Extra uitleg

Het geaggregeerde aanbod (GA) geeft de relatie weer tussen het macro-economische aanbod en de inflatie op korte termijn. In een grafiek ziet dat er als volgt uit:

Merk op: hoe flexibeler de lonen en inkoopprijzen, hoe sneller de contracten worden aangepast en hoe steiler de GA-curve.

Op korte termijn is er bij hogere of lagere inflatie dan verwacht, sprake van een verschuiving op de GA-curve (veroorzaakt door loon- en prijsrigiditeit). Op de lange termijn is er echter juist sprake van loon- en prijsflexibiliteit:

Merk op: bij de inflatieverwachting gaan we uit van naïeve inflatieverwachtingen: de verwachte inflatie is gelijk aan de huidige inflatie. Als de inflatie stijgt, neemt de inflatieverwachting ook toe.

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus