Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

GA-curve

Definitie

Het geaggregeerde aanbod (de GA-curve) geeft de relatie weer tussen het macro-economische aanbod en de inflatie op korte termijn en is één van de drie onderdelen van het IS-MB-GA model.

Extra uitleg

Korte termijn: loon- en prijsrigiditeit

De GA-curve heeft een stijgend verloop omdat de belangrijkste kosten (lonen en inkoopprijzen) op de korte termijn zijn vastgelegd in contracten en collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s). Dit veroorzaakt loon- en prijsrigiditeit. Als de inflatie hoger is dan verwacht, stijgen de verkoopprijzen, maar niet direct de lonen en andere productiekosten. De reële lonen en inkoopprijzen dalen. Producenten gaan meer produceren omdat zij meer winst kunnen maken. Er is sprake van een verschuiving op/langs de GA-curve.

Lange termijn: loon- en prijsflexibiliteit

Als de inflatie verandert, verandert de inflatieverwachting. Als de inflatie stijgt, neemt de inflatieverwachting ook toe. Lonen en inkoopprijzen worden opnieuw onderhandeld op basis van de hogere inflatieverwachting. Bedrijven gaan minder produceren omdat zij minder winst maken. De GA-curve verschuift naar links; het aanbod neemt af bij iedere inflatie. Merk op: als de inflatie daalt, geldt dezelfde redenering maar dan omgekeerd.

Samengevat:

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus