Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Uitverdieneffect

Definitie

Er is sprake van een uitverdieneffect als de belastingontvangsten dalen door een verhoging van de belasting of een afname van de overheidsbestedingen.

Extra uitleg

Bij het voeren van begrotingsbeleid moet de overheid rekening houden met inverdien- en uitverdieneffecten.

Inverdieneffecten

Een belastingverlaging (in een laagconjunctuur) leidt tot minder overheidsontvangsten, maar wordt deels terugverdiend doordat mensen een hoger besteedbaar inkomen hebben. Dit hogere besteedbare inkomen leidt tot meer bestedingen en dus hogere btw-inkomsten voor de overheid maar ook tot extra productie en daarmee extra inkomen voor bedrijven en werknemers. Hierover wordt ook belasting betaald. De initiële belastingverlaging leidt dus tot een stijging van de belastingontvangsten. Het begrotingstekort neemt daardoor minder toe dan de initiële belastingverlaging (B) of de extra overheidsbestedingen (O).

Uitverdieneffecten

Een belastingverhoging (in een hoogconjunctuur) leidt tot meer overheidsontvangsten, maar gaat deels verloren doordat mensen een lager besteedbaar inkomen hebben. Dit lagere besteedbare inkomen leidt tot minder bestedingen en dus lagere btw-inkomsten voor de overheid maar ook totm inder productie en daardoor minder inkomen voor bedrijven en werknemers. Hierover wordt dus ook minder belasting betaald. De initiële belastingverhoging leidt dus tot een daling van de belastingontvangsten. Het begrotingstekort neemt daardoor minder af dan de initiële belastingverhoging (B) of de bezuiniging op de overheidsuitgaven (O).

In een schema ziet dat er als volgt uit:

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus