Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Contante waarde van één bedrag

Definitie

De huidige waarde van een bedrag waarover je in de toekomst de beschikking hebt.

Extra uitleg

De contante waarde van een bedrag is een redelijk abstract begrip. Vergelijk daarom eerst de berekening van de eindwaarde van een bedrag met de berekening van de contante waarde van een bedrag:

Rekenvoorbeeld

Simon heeft een spaarrekening met een rentepercentage van 2% (samengestelde rente). Hij wil na drie jaar € 1.000 op zijn rekening hebben staan. Welk bedrag moet hij aan het begin van jaar 1 op de bank zetten?

De contante waarde aan het begin van jaar 1 kan als volgt worden berekend (uitleg rechts):

Uitlegvideo

Een uitlegvideo over het berekenen van de contante waarde van één bedrag ('een kapitaal') met samengestelde interest.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus