sluiten

Je maakt gebruik een oude browser.
Daar heb je vast goede redenen voor. Maar Cumulus garandeert geen goede werking binnen deze browser. Wij adviseren Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Contante waarde van één bedrag

Definitie

De huidige waarde van een bedrag, waarover je pas na enige tijd de beschikking hebt.

Extra uitleg

Gebruik het volgende stappenplan om de contante waarde van een bedrag te berekenen:

Stap 1: Teken een tijdlijn en vul alle gegeven informatie in

  • Bedragen: toekomstig bedrag, tussentijdse stortingen of opnames
  • Periodes: maand, kwartaal of jaar
  • Rentepercentage: per maand, kwartaal of jaar

Stap 2: Schrijf de formule op: C = K x (1 + i)^-n

  • C = contante waarde
  • K = kapitaal
  • i = rentepercentage
  • n = aantal periodes

Stap 3: Bereken de contante waarde

Rekenvoorbeeld

Simon heeft een spaarrekening met een rentepercentage van 2% (samengestelde rente). Hij wil na drie jaar € 1.000 op zijn rekening hebben staan. Welk bedrag moet hij aan het begin van jaar 1 op de bank zetten?

De contante waarde aan het begin van jaar 1 kan als volgt worden berekend (uitleg rechts):

Uitlegvideo

Een uitlegvideo over het berekenen van de contante waarde van één bedrag ('een kapitaal') met samengestelde interest.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Examenbundels

Bestellen