Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Moral hazard (moreel wangedrag)

Definitie

Moral hazard (moreel wangedrag) is de verandering in het gedrag van mensen als zij niet direct risico lopen op de financiële gevolgen van schade omdat zij een verzekering hebben afgesloten.

Extra uitleg

Bij particuliere verzekeringen spelen vanwege asymmetrische informatie (de verzekerde heeft meer informatie dan de verzekeraar) twee problemen: moral hazard en averechtse selectie.

Moral hazard is de verandering in het gedrag van mensen als zij niet direct risico lopen op de financiële gevolgen van schade omdat zij een verzekering hebben afgesloten. De kosten van het gewijzigde gedrag worden afgewenteld (‘afgeschoven’) op de verzekeraar: “Ach, de verzekering dekt de schade toch wel.

Moral hazard kan op vier manieren worden voorkomen:

  1. Eigen risico: het deel van de schade dat de verzekerde zelf moet betalen
  2. Bonus-malus systeem: des te vaker je een schade claimt, des te minder korting / meer opslag je krijgt op de basispremie (malus). Als je juist geen schades claimt, krijg je extra korting (bonus).
  3. Uitsluiten: bepaalde soorten schade gedeeltelijk of geheel uitsluiten van vergoeding
  4. Maximumvergoeding: de schade wordt tot een bepaald maximum vergoed, de rest betaalt de verzekerde zelf

Uitlegvideo

Een uitlegvideo over twee belangrijke problemen bij verzekeren: averechtse selectie en moreel wangedrag.

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus