Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Betalingsbalans

Definitie

De betalingsbalans is een overzicht van alle transacties met het buitenland in een bepaalde periode (in- en uitgaande geldstromen).

Extra uitleg

De betalingsbalans is een overzicht van alle transacties met het buitenland in een periode (in- en uitgaande geldstromen). Als een winkelketen uit de Verenigde Staten bijvoorbeeld voedsel uit de Europese Unie importeert, leidt dit tot een geldstroom van de VS naar de EU. Deze geldstroom wordt op de betalingsbalans genoteerd: op de betalingsbalans van de VS is er sprake van een uitgave en op de betalingsbalans van de EU wordt een ontvangst genoteerd.

Op de betalingsbalans staan twee deelrekeningen: de lopende rekening en de financiële rekening. De lopende rekening bestaat uit twee deelrekeningen:

  • De goederen- en dienstenrekening: een overzicht van alle exportontvangsten van en importuitgaven aan het buitenland.
  • De inkomensrekening: een overzicht van alle ontvangen primaire inkomens (loon, rente, huur, pacht en winst) en inkomensoverdrachten van het buitenland en alle betaalde primaire inkomens en inkomensoverdrachten aan het buitenland. Inkomensoverdrachten zijn bijvoorbeeld het geven van ontwikkelingssteun of het ontvangen van EU-subsidies.

Op de financiële rekening staan alle kapitaalstromen van en naar het buitenland. Er zijn drie belangrijke kapitaalstromen: investeringen (bijvoorbeeld het opzetten van een nieuwe vestiging van een onderneming in het buitenland), beleggingen (bijvoorbeeld een belegging in aandelen of obligaties) en leningen.

De betalingsbalans van een land of groep landen (zoals de EMU) ziet er als volgt uit:

In bovenstaande getallenvoorbeeld is er sprake van een overschot op de betalingsbalans. De ontvangsten (870) zijn groter dan de uitgaven (860). In het geval van een overschot op de betalingsbalans wordt het saldo (10) rechts genoteerd. De betalingsbalans is dan weer (boekhoudkundig) in evenwicht.

Uitlegvideo

Een uitlegvideo over de betalingsbalans. Let op: de goederenrekening, dienstenrekening en inkomensrekening zijn samen de lopende rekening. De kapitaalrekening is een andere naam voor financiële rekening.

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus