Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Ruilen over de tijd

Definitie

Ruilen over de tijd is consumptie nu vervangen door consumptie in de toekomst (of andersom).

Extra uitleg

Sommige mensen willen nu consumeren en lenen daarvoor geld. Anderen willen nu juist sparen zodat ze in de toekomst meer kunnen uitgeven. De keuze tussen sparen of lenen wordt (onder andere) bepaald door:

  • Levensfase: een starter op de woningmarkt leent bijvoorbeeld geld voor het kopen van een huis
  • Rente: bij een lage rente is sparen minder aantrekkelijk en lenen aantrekkelijker. Bij een hoge rente is dit andersom.
  • Inflatie: door inflatie daalt de reële waarde van spaargeld en uitgeleend geld (geldontwaarding)
  • Consumentenvertrouwen: zijn consumenten optimistisch (meer lenen) of juist pessimistisch (meer sparen) over de toekomst?

Consumenten die sparen hebben een lage tijdsvoorkeur: zij stellen hun consumptie uit door nu te sparen en later te consumeren. Hiermee wordt niet alleen consumptie uitgesteld maar ook de productie door bedrijven. Consumenten die lenen hebben juist een hoge tijdsvoorkeur: zij halen hun consumptie naar voren door nu te consumeren en later rente en aflossing te betalen. Hiermee wordt niet alleen consumptie naar voren gehaald maar ook de productie door bedrijven.

Ruilen over de tijd kan in de vorm van pensioen, sparen, scholing en lenen:

Uitlegvideo

Een uitlegvideo over het concept ruilen over de tijd (intertemporele ruil).

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus