Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Toegevoegde waarde

Definitie

De toegevoegde waarde is gelijk aan het verschil tussen de omzet van een onderneming en de totale kosten van leveringen van derden (grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en diensten van derden).

Extra uitleg

Het bruto binnenlands product (bbp) is de totale toegevoegde waarde van alle in een land geproduceerde goederen en diensten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar). Het is een maatstaf voor de omvang van een economie. Om het bbp van een land te bepalen, is het handig om eerst te kijken naar een simpel getallenvoorbeeld van een individuele onderneming.

Stel dat een onderneming friet produceert. De frietfabriek koopt grondstoffen (bijvoorbeeld aardappelen), hulpstoffen en diensten van derden in. Stel dat de totale kosten van deze leveringen van derden € 500.000,- bedragen

In het productieproces worden de grond- en hulpstoffen met de inzet van productiefactoren omgezet in het eindproduct friet. Er zijn vier productiefactoren: arbeid, kapitaal, natuur en ondernemerschap.

Het eindproduct friet wordt verkocht voor een hoger bedrag dan de kosten van de ingekochte grond- en hulpstoffen. Stel dat de waarde van de verkochte friet (de omzet) € 2.000.000,- bedraagt.

Het verschil tussen de omzet en de totale kosten van leveringen van derden noemen we de toegevoegde waarde. Voor de frietfabriek is de toegevoegde waarde gelijk aan 2.000.000 - 500.000 = € 1.500.000,-.

Produceren gebeurt met behulp van de inzet van vier productiefactoren. Voor de inzet van de productiefactoren bij het produceren wordt een vergoeding betaald. De beloning voor de inzet van de productiefactoren noemen we de primaire inkomens.

Het geld dat met de productie van goederen en diensten wordt verdiend (de toegevoegde waarde), wordt uitgekeerd in de vorm van primaire inkomens. De totale productiewaarde of toegevoegde waarde is daarom precies gelijk aan de som van de primaire inkomens.

Omdat de meeste overheidsproducten geen marktprijs hebben en de waarde van de overheidsproductie dus niet kan worden bepaald, wordt de toegevoegde waarde van de overheid gelijk gesteld aan de ambtenarensalarissen.

Uitlegvideo

Een uitlegvideo over het bruto binnenlands product (bbp) en toegevoegde waarde.

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus