Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

IS-MB-GA model

Definitie

Het IS-MB-GA model is een macro-economisch model dat probeert de economie van een land te beschrijven met behulp van drie curves: de IS-curve, de MB-curve en de GA-curve.

Extra uitleg

Het IS-MB-GA model beschrijft de vraagkant van de economie (het IS-MB blok) en de aanbodkant van de economie (de GA-curve):

Met behulp van het IS-MB-GA model kunnen de gevolgen van veranderingen in de economie worden geanalyseerd. Denk bijvoorbeeld aan een bestedingsimpuls (door de overheid of als gevolg van een verandering van consumenten- of producentenvertrouwen) of monetaire verruiming (door de centrale bank).

De analyse met het IS-MB-GA model vindt - vanuit de uitgangssituatie - altijd in drie stappen plaats:

  • Uitgangssituatie
  • Stap 1: korte termijn
  • Stap 2: aanpassen inflatieverwachtingen
  • Stap 3: lange termijn

Een analyse van de gevolgen van een toename van de overheidsbestedingen gaat als volgt:

Uitgangssituatie

De economie van een land bevindt zich in het langetermijnevenwicht. Het inkomen is gelijk aan Y₀ met bijbehorende rente r₀ en inflatie π₀. Bovendien is de feitelijke productie gelijk aan de potentiële productie (Y₀ = Y*), de output gap is gelijk aan nul. De overheid besluit de overheidsbestedingen te verhogen.

Stap 1: korte termijn

Stap 2: aanpassen van de inflatieverwachtingen

Stap 3: lange termijn

Op basis van bovenstaande analyse (uitgewerkt in drie stappen) maar ook op basis van andere voorbeelden kunnen we concluderen dat stimulerend begrotingsbeleid en stimulerend monetair beleid slechts een tijdelijk effect hebben op het inkomen. Op de lange termijn zorgt de centrale bank ervoor (via een verhoging van de rente) dat de economie weer terugkomt in het langetermijnevenwicht waarbij de feitelijke productie gelijk is aan de potentiële productie (Y₀ = Y*).

Uitlegvideo

Een uitlegvideo over het IS-MB-GA model.

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus