Kwantitatieve structurele werkloosheid

Vorm van structurele werkloosheid. Er zijn werklozen terwijl de productiecapaciteit volledig benut is. Door het verdwijnen van werk (bijvoorbeeld naar lage lonenlanden), door het vervangen van mensen door machines en/of door een toename van de beroepsbevolking zijn er te weinig arbeidsplaatsen.

Deel deze pagina

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Bestellen