Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Toegevoegde waarde van de overheid

Definitie

De toegevoegde waarde van de overheid wordt gelijkgesteld aan de som van de ambtenarensalarissen.

Extra uitleg

De toegevoegde waarde van een bedrijf is gelijk aan het verschil tussen de omzet en de totale kosten van leveringen van derden (grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en diensten van derden).

Omdat de meeste overheidsproducten geen marktprijs hebben en de waarde van de overheidsproductie dus niet kan worden bepaald, wordt de toegevoegde waarde van de overheid gelijk gesteld aan de ambtenarensalarissen.

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus