Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Principaal-agentprobleem

Definitie

Het principaal-agentprobleem is een veelvoorkomend probleem tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer waarbij er sprake is van tegengestelde belangen en asymmetrische informatie.

Extra uitleg

Een principaal-agent probleem wordt beschreven aan de hand van vier belangrijke kenmerken:

  • Twee partijen
  • Tegengestelde belangen
  • Asymmetrische informatie
  • Extra kosten

Voorbeelden van relaties waar je een principaal-agent probleem tegenkomt: werkgever-werknemer, aandeelhouders-directie, docent-rector.

Uitlegvideo

Een uitlegvideo over het principaal-agent probleem.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus