sluiten

Je maakt gebruik een oude browser.
Daar heb je vast goede redenen voor. Maar Cumulus garandeert geen goede werking binnen deze browser. Wij adviseren Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Privacy beleid

Cumulus neemt jouw privacy serieus en zal informatie over haar gebruikers op een veilige manier verwerken en gebruiken. Het is onze intentie zo min mogelijk persoonlijke informatie te verzamelen omdat dit simpelweg niet nodig is om ons product te laten functioneren. Wij streven ernaar onze dienst volgens de basisprincipes van de privacy by design in te richten.

Om Cumulus te kunnen gebruiken heb je in de basis alleen een werkend e-mailadres nodig. Natuurlijk vinden we het wel fijn als wij iets meer van je mogen weten, zodat we de ervaring met Cumulus persoonlijker kunnen maken. Zo vinden wij het bijvoorbeeld prettig om aangesproken te worden met onze voornaam i.p.v. met ons e-mail adres. En aangezien er soms meerdere mensen met dezelfde voornaam in één klas zitten is een achternaam ook wel handig. Hieronder leggen we uit wat we voor gegevens over je verzamelen als je Cumulus gebruikt en wat we daarmee doen.

Daarnaast hebben we ook nog bepaalde voorwaarden voor het gebruik van Cumulus. Die gebruiksvoorwaarden vind je hier.

1. Wat is Cumulus?

Cumulus Educatie B.V. ontwikkelt een digitaal platform voor onderwijsdoeleinden en digitaal lesmateriaal. Cumulus is gevestigd op Warmoesstraat 149 in Amsterdam. Het KvK-nummer van Cumulus is: 69625492. Door middel van Cumulus kunnen gebruikers een curriculum aan digitale lessen, aanvullingen op lessen, begrippen, verwerkingsvormen, tips en trucs, toetsen en examens raadplegen en downloaden.

2. Wat is het convenant digitale onderwijsmiddelen en privacy?

Cumulus is ondertekenaar van het 'Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy', opgesteld door de aanbieders van digitale leermiddelen en de VO-raad. Het 'Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy' vertaalt de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) naar de onderwijspraktijk. Het convenant bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. Kijk voor meer informatie op https://www.privacyconvenant.nl.

3. Verwerker of verwerkingsverantwoordelijke?

Cumulus treedt op als verwerker van onderwijsinstellingen.

4. Welke informatie verzamelt Cumulus, en waarvoor gebruikt ze die informatie?

Account

Om Cumulus te kunnen gebruiken, moet je een persoonlijk account aanmaken. Bij het aanmaken van een account moet je een gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres en voor- en achternaam invullen. Het uploaden van een profielfoto is optioneel.

We gebruiken je gebruikersnaam en wachtwoord om te controleren of je recht hebt op toegang tot onze dienst. We gebruiken je e-mailadres om jou te informeren over onze dienst via onze nieuwsbrief als je daarvoor toestemming hebt gegeven. We gebruiken jouw voor- en achternaam om jou persoonlijk aan te spreken via de website en in onze mails aan jou. Als je ervoor hebt gekozen om je profielfoto up te loaden, dan zal die foto worden getoond in het besloten gedeelte dat voor jou toegankelijk is. Als je een leerling bent kunnen daarnaast jouw docenten die foto zien naast jouw naam.

Scholen en klassen

Cumulus stelt docenten in staat hun leerlingen in klassen te groeperen. Deze klassen maken op hun beurt deel uit van scholen. Cumulus slaat dan ook op of gebruikers docent of leerling zijn en aan welke school en klas zij verbonden zijn. Ook wordt het type onderwijs dat iemand volgt of geeft verzameld (HAVO/VWO). Deze gegevens gebruikt Cumulus om aan leraren hun klassen te presenteren, aan leerlingen hun leraren te presenteren en om het lesmateriaal te presenteren dat past bij het type onderwijs dat iemand volgt of geeft.

Automatisch gegenereerde informatie

Cumulus verzamelt daarnaast informatie over jouw gebruik van onze dienst.

Deze informatie bestaat uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat je gebruikt, de pagina's die je op Cumulus bezoekt en "cookies" (zie paragraaf 3). Ook worden de zoektermen die je intypt via onze dienst opgeslagen.

Die gegevens worden verzameld om:

 • jouw gebruik van Cumulus mogelijk te maken;
 • geanonimiseerde statistische gegevens over het gebruik van Cumulus op te stellen;
 • Cumulus te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • malafide gebruik van accounts en/of fraude te voorkomen;
 • informatie over jou te verstrekken aan derden en/of derden toegang te geven tot informatie over jou, maar alleen als je daartoe toestemming hebt gegeven (bijvoorbeeld als je hebt aangegeven in je profiel dat je graag aanbiedingen van partijen ontvangt die door Cumulus zijn geselecteerd) of wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- en/of regelgeving of een uitspraak van een rechter of in het geval Cumulus dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Inhoud die gebruikers creëren

Wij verzamelen de inhoud van jouw feedback naar Cumulus en communicatie met Cumulus. Dit houdt in: de inhoud van de feedback die je op de lessen geeft en de berichten die je ons stuurt. Het omvat de inhoud van jouw communicatie verzonden of ontvangen met behulp van de Cumulus dienst, zoals de:

 • onderwerpregel en de inhoud van een e-mail,
 • inhoud van een feedback formulier

Wanneer je contact met ons zoekt, zoals klantondersteuning of telefoongesprekken met onze medewerkers kunnen wij een notitie van het contact bewaren.

We gebruiken deze gegevens om onze producten te verbeteren en met jou te communiceren.

5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Cumulus ze?

Door jouw gebruik van Cumulus kunnen cookies op jouw computer worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de applicatie of browser stuurt met de bedoeling dat deze applicatie of browser de informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van Cumulus kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Vooropgesteld: Cumulus werkt prima als je geen cookies accepteert, hoewel je vaker opnieuw moet inloggen. Je kunt cookies natuurlijk weigeren. Door ze te accepteren zul je merken dat Cumulus een stuk gebruiksvriendelijker wordt.

First party & sessie cookies van Cumulus

Bij het gebruik van Cumulus worden eigen cookies van Cumulus geplaatst. Bij het plaatsen en uitlezen van deze zogenaamde first party cookies zijn geen derde partijen betrokken. Alleen Cumulus heeft toegang tot die cookies. Cumulus plaatst in de eerste plaats technische cookies die noodzakelijk zijn om de dienst te kunnen leveren.

Daarnaast maakt Cumulus gebruik van zogenaamde sessie-cookies. De informatie die in deze cookies wordt opgeslagen bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens en de cookies worden verwijderd zodra je je gebruik van Cumulus beëindigt. Cumulus kan met behulp van deze gegevens de website aanpassen aan de behoeftes van de bezoekers.

Alle first party cookies worden standaard versleuteld.

Cookies van derde partijen

Buiten de cookies die Cumulus zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van derde partijen - zogenaamde third party cookies – geplaatst op jouw computer/ apparaat.

Matomo

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van Cumulus, maakt Cumulus gebruik van Matomo. Matomo plaatst een permanente cookie op jouw computer/ apparaat aan de hand waarvan jouw gebruik van Cumulus wordt geregistreerd. Cumulus verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop het product wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen doorvoeren. Cumulus kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is.

6. Op welke wijze beschermt Cumulus jouw persoonlijke informatie?

Cumulus zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-) gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen staan beschreven in ons “Informatiebeveiligingsbeleid” dat wij op verzoek zullen delen. Stuur hiervoor een e-mail naar privacy@cumulus.co

7. Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van jouw gegevens

Als je wilt weten welke informatie wij over je hebben opgeslagen, of als je wilt dat we jouw gegevens corrigeren of verwijderen, dan kun je hiervoor contact opnemen met onze Data Protection Officer Thijs de Boer. Hij is te bereiken via het e-mailadres privacy@cumulus.co. Hier kun je ook terecht voor al je vragen over het privacybeleid van Cumulus Educatie BV.

Dit geldt alleen voor de gegevens die Cumulus Educatie BV zelf heeft verzameld en voor eigen gebruik heeft opgeslagen. De gegevens die wij voor onze klanten (scholen die met Cumulus werken) bewaren verstrekken we niet. Toegang tot deze data kan opgevraagd worden door direct contact op te nemen met de desbetreffende school.

8. Dataverwerking via externe platformen

Cumulus gebruikt externe platformen waar we persoonsgegevens van onze klanten verwerken. Op verzoek sturen wij de Cumulus Privacybijsluiter toe met hierin een overzicht welke diensten wij inzetten en welke gegevens hierbij worden verwerkt. Stuur hiervoor een e-mail naar privacy@cumulus.co

9. Doorgifte naar landen buiten de EU

Cumulus gegevens worden opgeslagen in het Amsterdamse datacentrum van hostingprovider Digital Ocean. Om technische en operationele redenen kan het toch zijn dat jouw (persoons-)gegevens worden doorgegeven naar servers die zich niet binnen de EU bevinden. Digital Ocean voldoet aan de Europese regelgeving (GDPR) en biedt in dit geval eenzelfde bescherming als binnen de Europese Unie.

10. Backups

Er wordt wekelijks een backup gemaakt van de server waarop klantdata wordt bewaard om het risico op gegevensverlies ten gevolge van (hardware) storingen danwel het handelen van gebruikers te beperken. Deze back-ups worden op de daarvoor toegeruste Cumulus backup server bewaard voor een periode van maximaal 30 dagen. Wanneer er data wordt verwijderd is het hierdoor mogelijk dat deze nog enige tijd bewaard blijft in logbestanden, back-ups, etc. Voor meer informatie verwijzen naar de informatie op de website van hostingleverancier Digital Ocean.

11. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van Cumulus (cumulus.co). Mocht je nog vragen hebben dan kun je via info@cumulus.co contact met ons opnemen.

Privacy beleid versies

v1.0 14 juli 2015: eerste versie Cumulus privacy beleid

v1.1 28 september 2017: rechtsvorm aangepast naar Cumulus Educatie BV

v1.2 9 april 2018: tekstcorrecties

v1.3 15 augustus 2018: "Google Analytics" verwijderd, "Matomo" toegevoegd

v1.4 6 december 2018: toevoeging Privacy Convenant en aanpassing Cumulus als verwerker van onderwijsinstelling conform AVG

v1.5 29 juli 2020: adres Cumulus aangepast

v1.6 10 juni 2021: de volgende zin is verwijderd: "Als je jonger dan 16 jaar oud bent, bevestig je door het gebruik van Cumulus dat je voor het gebruik van Cumulus – inclusief het geldende privacybeleid – toestemming hebt gekregen van je wettelijk vertegenwoordiger (meestal je ouders)."

v1.7 28 oktober 2021:

 • sectie "Op welke wijze beschermt cumulus jouw persoonlijke informatie?" aangevuld met verwijzing naar "Informatiebeveiligingsbeleid"
 • wijziging sectie "Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van jouw gegevens” sectie herschreven inclusief toevoeging DPO Thijs de Boer en zijn e-mail adres.
 • nieuwe sectie "Dataverwerking via externe platformen"
 • nieuwe sectie "Backups"
Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Examenbundels

Bestellen