sluiten

Je maakt gebruik een oude browser.
Daar heb je vast goede redenen voor. Maar Cumulus garandeert geen goede werking binnen deze browser. Wij adviseren Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Loonkosten

Definitie

De loonkosten zijn gelijk aan het brutoloon plus premies werknemersverzekeringen en (eventueel) het werkgeversdeel van de pensioenpremie.

Extra uitleg

Het loon dat de werknemer verdient, noemen we het brutoloon. Het nettoloon is het bedrag dat de werknemer op zijn bankrekening ontvangt. Om het nettoloon te berekenen, moet je het brutoloon verminderen met:

  • Loonheffing: bestaande uit loonbelasting en premies volksverzekeringen. Premies volksverzekeringen zijn afdrachten voor de sociale verzekeringen die alle Nederlanders ('het volk') verzekeren tegen bijvoorbeeld ouderdom (AOW).
  • Pensioenpremies (werknemersdeel): elke maand wordt pensioenpremie ingehouden van het brutoloon. Aan het eind van je carrière krijg je een maandelijkse uitkering.

Bovenop het brutoloon, betaalt de werkgever nog meer premie voor de werknemer:

  • Premies werknemersverzekeringen: afdrachten voor de sociale verzekeringen die mensen in loondienst verzekeren tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
  • Pensioenpremies (werkgeversdeel): de werkgever betaalt bovenop het werknemersdeel ook nog pensioenpremie voor de werknemer.

Rekenvoorbeeld

De totale loonkosten voor de werkgever kunnen berekend worden door de premies werknemersverzekeringen en het werkgeversdeel pensioenpremies op te tellen bij het brutoloon. In een getallenvoorbeeld ziet dat er als volgt uit:

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Examenbundels

Bestellen