Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Elastische vraag

Definitie

Er is sprake van een elastische vraag als de relatieve verandering van de vraag naar een product groter is dan de relatieve prijsverandering van hetzelfde product.

Extra uitleg

Je kunt de prijselasticiteit van de vraag berekenen maar het is ook belangrijk dat je de uitkomst kunt interpreteren. Wat betekent het bijvoorbeeld als Ev = -0,5? We maken onderscheid tussen drie verschillende situaties:

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus