Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Basisjaar

Definitie

Het basisjaar is het jaar dat als startpunt (basis) wordt gebruikt voor de berekening van procentuele veranderingen en indexcijfers en altijd gelijk wordt gesteld aan 100.

Uitlegvideo

Een uitlegvideo over het verleggen van het basisjaar bij indexcijfers.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus