Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Keynesiaans model

Definitie

Een Keynesiaans model is een macro-economisch model om de economie van een land te beschrijven.

Extra uitleg

Het Keynesiaanse model voor een gesloten economie met overheid bestaat uit zes vergelijkingen. Voor een (willekeurig) land kunnen we de economie als volgt beschrijven met een Keynesiaans model (alle bedragen in miljarden euro): 

Het evenwichtsinkomen kunnen we als volgt uitrekenen:

Y = EV
Y = C + I + O
Y = 0,8(Y – B) + 30 + 75 + 195
Y = 0,8(Y – (0,25Y + 10)) + 300
Y = 0,8(0,75Y – 10) + 300
Y = 0,6Y – 8 + 300
0,4Y = 292
Y = 292 / 0,4 = 730 miljard

Met behulp van het Keynesiaanse model kun je analyseren wat de gevolgen voor de economie zijn van bijvoorbeeld anticyclisch begrotingsbeleid of een verandering van het consumenten- of producentenvertrouwen.

Uitlegvideo

Een uitlegvideo over het Keynesiaanse model voor de gesloten economie met overheid.

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus