Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Nettoloon

Definitie

Het nettoloon is gelijk aan het brutoloon vermindert met de loonbelasting, premies volksverzekeringen en het werknemersdeel van de pensioenpremies.

Extra uitleg

Het loon dat de werknemer verdient, noemen we het brutoloon. Het nettoloon is het bedrag dat de werknemer op zijn bankrekening ontvangt. Om het nettoloon te berekenen, moet je het brutoloon verminderen met:

  • Loonheffing: bestaande uit loonbelasting en premies volksverzekeringen. Premies volksverzekeringen zijn afdrachten voor de sociale verzekeringen die alle Nederlanders ('het volk') verzekeren tegen bijvoorbeeld ouderdom (AOW).
  • Pensioenpremies (werknemersdeel): elke maand wordt pensioenpremie ingehouden van het brutoloon. Aan het eind van je carrière krijg je een maandelijkse uitkering.

Bovenop het brutoloon, betaalt de werkgever nog meer premie voor de werknemer:

  • Premies werknemersverzekeringen: afdrachten voor de sociale verzekeringen die mensen in loondienst verzekeren tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
  • Pensioenpremies (werkgeversdeel): de werkgever betaalt bovenop het werknemersdeel ook nog pensioenpremie voor de werknemer.

Rekenvoorbeeld

Het nettoloon kan berekend worden door het brutoloon te verminderen met loonbelasting, premies volksverzekeringen en (eventueel) het werknemersdeel van de pensioenpremies. In een getallenvoorbeeld ziet dat er als volgt uit:

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus