Sociale voorzieningen

Belangrijkste voorbeeld: bijstand. Betaald uit de belastingen. Voor mensen die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien en niet in aanmerking komen voor een andere uitkering

Deel deze pagina

Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Toetsmakers

Bestellen