Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Beroepsbevolking

Definitie

De beroepsbevolking is het aanbod van arbeid: alle personen van 15 tot 75 jaar die betaald werk hebben (werkzamen), of die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werklozen).

Extra uitleg

Het verband tussen de totale bevolking, de beroepsgeschikte bevolking en de beroepsbevolking kan als volgt in een schema worden weergegeven:

De beroepsbevolking verandert continu, bijvoorbeeld door:

  • De groei van de bevolking: immigratie en emigratie.
  • Het aanzuigeffect: meer mensen bieden zich aan als er veel productie en vraag naar arbeid is (grotere kans op een baan) of werken aantrekkelijker wordt (door bijvoorbeeld lagere belastingen op arbeid).
  • Het ontmoedigingseffect: minder mensen bieden zich aan als er weinig productie en vraag naar arbeid is (kleinere kans op een baan) of werken minder aantrekkelijker wordt (door bijvoorbeeld lagere minimumlonen).
  • De AOW-leeftijd en pre-pensioenregelingen.
  • Het toenemend belang van “menselijk kapitaal” (gevolg: langer doorstuderen).

Alle Economie begrippen

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus