Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Conjuncturele werkloosheid

Definitie

Een vorm van werkloosheid die veroorzaakt wordt door te lage bestedingen (effectieve vraag).

Extra uitleg

Oorzaak van conjuncturele werkloosheid
Vanuit het perspectief van Keynesiaanse economen is het ontstaan van werkloosheid als volgt te beredeneren:

Aanpak van conjuncturele werkloosheid
De aanhangers van de conjunctuurvisie (Keynesianen) geloven in een actieve rol voor de overheid. Om de conjuncturele werkloosheid aan te pakken, moet de overheid de effectieve vraag stimuleren, bijvoorbeeld:

  • Belastingen verlagen: een lagere loonbelasting leidt tot een hoger besteedbaar inkomen en dus meer consumptie; lagere winstbelasting leidt tot meer investeringen door bedrijven.
  • Overheidsbestedingen vergroten: bijvoorbeeld overheidsinvesteringen (wegen, dijken).

Het verlagen van belastingen hoeft niet altijd het gewenste effect te hebben. Conjuncturele werkloosheid doet zich voor in tijden van laagconjunctuur (crisis). Onzekerheid over de toekomst kan leiden tot extra spaargedrag bij consumenten en producenten. Een toename van het besteedbaar inkomen (door lagere belastingen) leidt dan niet tot extra bestedingen.

Loon en conjuncturele werkloosheid
Het loon speelt een belangrijke rol bij de aanpak van conjuncturele werkloosheid. Vanuit conjunctureel perspectief geldt ‘loon = koopkracht’. Een loonstijging leidt via toenemende bestedingen / consumptie en een toenemende productie tot meer vraag naar arbeid en een afname van de conjuncturele werkloosheid.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus