Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Klassieken

Definitie

Klassieken zijn economen die de nadruk leggen op vrije marktwerking en de aanbodzijde van de economie.

Extra uitleg

De Klassieken hebben een lange termijn visie op de economie. Deze theorie heeft onder andere de volgende uitgangspunten:

  • Groei bbp: de groei van het bbp wordt door klassieke economen verklaard door de kwantiteit, kwaliteit en de kosten van de productiefactoren. Volgens klassieke economen is er altijd sprake van bestedingsevenwicht: de effectieve vraag is gelijk aan de productiecapaciteit.
  • Werkloosheid: op korte termijn kan er werkloosheid ontstaan door een verandering in productiefactoren (bijvoorbeeld een diepte-investering waardoor er banen verdwijnen). Op lange termijn verdwijnt de werkloosheid omdat werklozen een baan tegen een lager loon zullen accepteren.
  • Rol overheid: de overheid moet volgens de Klassieken een kleine rol spelen. Markten zijn (op lange termijn) in evenwicht, de overheid hoeft niet in te grijpen.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus