Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Samengestelde interest

Definitie

Er is sprake van samengestelde interest als de rente op een spaarrekening wordt berekend over het ingelegde bedrag plus de bijgeschreven rente uit eerdere jaren.

Extra uitleg

In het dagelijks taalgebruik wordt samengestelde interest vaak “rente over rente” genoemd. Deze vorm van rente is de standaard bij spaarrekeningen.

Rekenvoorbeeld

Het onderstaande rekenvoorbeeld laat zien hoe je met behulp van samengestelde interest de eindwaarde van een bedrag kunt berekenen:

Uitlegvideo

Een uitlegvideo over het verschil tussen enkelvoudige en samengestelde interest.

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus