Cumulus, lesmethodes met de kracht van digitaal en papier.

Lesmethodes voor economie en bedrijfseconomie, voor de onderbouw en bovenbouw havo/vwo.

Besteedbaar inkomen

Definitie

Het besteedbaar inkomen is het inkomen dat huishoudens kunnen gebruiken voor consumptie.

Extra uitleg

Het besteedbaar inkomen (of het secundaire inkomen) is gelijk aan het primaire inkomen vermindert met premies en belastingen op inkomen en vermogen en vermeerdert met sociale uitkeringen en toeslagen:

Alle Economie begrippen

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus